Sidan är under utveckling!

Länkar till artiklar:

”’Ett energinäringsmedel av största värde.’ Betsockrets genombrott i Sverige”, Värna, våga, värdera. Miljöhistoriska aspekter och aspekter på miljöhistoria, Erland Mårald och Christer Nordlund (red), Umeå 2003

”Sockerindustri, döda fiskar och en envis ryttmästare”, Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum, Nils Andersson, Lars Berggren och Mats Greiff (red), Malmö 2004

”Arbetare eller konsument i folkhemmet?”, Arbetarhistoria i brytningstid, Victor Lundberg (red), Landskrona 2007

”New Orleans, Gud och Naturen”, Apocalypse Now – Fakta, ideologi och domedagsscenarior i klimatförändringarnas kölvatten, Bodil Liljefors Persson och Johanna Gustafsson Lundberg (red), Malmö 2008

"Malmös gröna rum. Från nytta till nöje till nytta", Gå till historien, Roger Johansson (red), Malmö 2008

PowerPoint:

"Mat och klimat – Historiska perspektiv?" Från konferens på Lärarutbildningen 20 mars -09

Anteckningar från whiteboarden:

Bild 1

Bild 2

Bild 3